Up online
Image default
Gezondheid

Leer nu doeltreffend spreken door middel van een trainingbij JE BENT MEER

Effectief communiceren om sneller onderling begrip te hebben, doelen eerder te behalen en de samenwerking te optimaliseren.

Onze communicatieworkshop leert je effectief praten

Contact is belangrijk voor iedereen. Door onze communicatieworkshop te bij te wonen zul je zien, dat je je meer doelbewust wordt van hoe je overkomt op anderen, maar ook wat de indruk van anderen op jou is. Je ontwikkelt informatie en vaardigheden om je persoonlijke gedragswijze optimaal in te zetten, zodat er sneller onder elkaar begrip zal zijn, het samenwerkingsverband verbetert en goals sneller bereikt zullen worden. Geen oeverloos gebabbel, maar doeltreffend en effectief spreken. Dit bespaart jou heel wat discussies en lange besprekingen.

 

Wat leer je bij onze training?

In onze communicatieworkshop leer je te letten op subtiele non-verbale reacties, zodat je die kunt benutten om effectief te spreken. Je leert beter te voelen wat je bij andere personen naar boven haalt, en of datgene is wat je wilt oproepen. Je leert doelbewust te werken aan een sfeer van vertrouwen en verbondenheid door je communicatie (houding, gebaren, ademhaling, woordkeuze etc.) aan te passen op de onverwachte reacties van anderen. Je leert haalbare doelen te formuleren die toetsbaar zijn en in een groter geheel aanvaardbaar zijn. Een aantal van deze thema’s worden ook in deze training geleerd:

 

  •  het maken van aannames of veronderstellingen
  •  verbale- en non-verbale communicatie
  •  schema`s en gewoonten
  •  behoefte aan gelijk hebben

     

Wat leer je bij onze workshop:

We gaan naast de praktijk vooral veel trainen, waardoor je het niet alleen begrijpt, maar ook werkelijk voelt en ervaart. We staan stil bij non-verbale communicatie en het belang van correct waarnemen. Je gaat leren juist te aanschouwen in plaats van meteen te interpreteren? Je leert ook hoe je beter communiceert door je boodschap non-verbaal te ondersteunen.

Ook vragen als; Welke signalen zenden we naar anderen uit?; Wat is essentieel als ik luister?; Hoe vat ik het best samen?; Welk vragen moet ik stellen?; Hoe kan mijn gesprekspartner het best met mijn feedback uit de voeten?; En hoe ontvang ik zelf commentaar, zonder me aangevallen te voelen?

 

De workshop Effectief Communiceren duurt één dagdeel, maar kan desgewenst voor bedrijven uitgebreid worden naar meerdere dagdelen of een aspect zijn in een teamcoaching programma.

Door onze communicatieworkshop te bij te wonen zul je opmerken, dat jij je meer welbewust wordt van hoe jij overkomt op andere personen, maar ook wat het effect van anderen op jezelf is. Je ontwikkelt kennis en competenties om je eigen houding goed in te zetten, zodat er eerder wederzijds begrip zal zijn, de samenwerking verbetert en goals eerder bereikt zullen worden. Geen eindeloos gebabbel, maar efficiënt en effectief communiceren. Dit bespaart je veel onaangenaamheden en lange besprekingen.

Deze cursus is bij uitstek geschikt om als club, afdeling of afdeling te volgen. Bedrijven overhandigen wij maatwerk. Wij organiseren de workshop Effectief Communiceren ook voor individuen door middel van open inschrijving.

Voor meer info : http://jebentmeer.nl