School als onderdeel voor het vaststellen en behandelen van dyslexie

Wanneer uw kind dyslexie heeft, zijn er verschillende kanten die dienen mee te werken aan het behandelen hiervan. Niet alleen externe organisaties zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal en u als ouder spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de school is hierbij een belangrijke factor. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.

Laat dyslexie effectief behandelen en voorkom belemmeringen

Kan uw zoon of dochter niet goed mee op school? Haalt uw kind het ene lage cijfer na het andere, vooral als het om lezen en schrijven gaat? Dan is de kans groot dat uw kind dyslexie heeft. Hierbij is het belangrijk dat u professionele hulp inschakelt. Het effectief behandelen van dyslexie kan in de toekomst belemmeringen voorkomen en zullen de gevolgen van dyslexie beperkt blijven. Uw kind zal namelijk niet enkel op school last hebben van belemmeringen. In de toekomst van uw zoon of dochter, bij een vervolgopleiding of in het bedrijfsleven, kan het belemmerend werken. Daarom schakelt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in, want daar vindt men het belangrijk dat ieder kind een kans moet krijgen om de gevolgen van dyslexie te verhelpen.

Ik denk dat mijn kind dyslexie heeft: wat houdt het in en is het te behandelen?

Heeft uw zoon of dochter steeds meer problemen op school? Gaat het vooral op het gebied van schrijven en lezen niet helemaal goed? Maar heeft u hier niet echt een logische verklaring voor? Dan kunt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal inschakelen om een onderzoek te laten uitvoeren om na te gaan of uw kind dyslexie heeft. Dit betekent dat het technisch lezen en/of de spelling moeizaam gaat bij een kind, terwijl hij of zij wel voldoende intelligentie heeft. Het is belangrijk om dyslexie te laten behandelen bij een externe organisatie, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, waarbij men kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen.

Voor meer info :

Tags: