Up online
Image default
Onderwijs

Entreetoets

In de meeste scholen maken de kinderen in de groepen 7 een belangrijke eindtoets. Een aantal dagen achter elkaar breken zij hun hersens over allerlei opgaven voor onder meer studievaardigheden, rekenen en taal. Voor scholen is deze toets uiterst belangrijk, want het advies voor het vervolgonderwijs wordt geconcludeerd vanuit deze toets. Voor de kinderen in groep 7 en hun familie is de eindtoets erg spannend. Wat betekent die toets nu precies, wat is handig om stress en spanningen weg te nemen en hoe kunt u deze eindtoets goed voorbereiden?

 

Entreetoets

De bekende eindtoets is een toets die helpt om het leerniveau in kaart te brengen. Dat is noodzakelijk voor goed en juist vervolgonderwijs. De onderwijsniveaus op de middelbare school zijn het vmbo, de havo en het vwo. De score van de eindtoets kan hierbij helpen. Om die reden is het dat veel scholen de uitslag van de eindtoets als hulpmiddel gebruiken bij hun advies. Via deze toets wordt gezien in hoeverre de stof door leerlingen wordt begrepen en vaardigheden kan toepassen. De eindtoets geeft een beeld van hoe de leerling zich cognitief verhoudt tot de kerndoelen. Los van de uitslag kijkt een school ook naar de werkhouding en wensen van het kind.

 

Vaardigheden

Aan de hand van de eindtoets worden vele vaardigheden uitgebreid getoetst. Oefeningen zijn erg uiteenlopend en variëren van rekenen met geld, kommagetallen of breuken, persoonsvorm en onderwerp tot schrijven, studievaardigheden en begrijpend lezen. Alle belangrijke punten komen breed genoeg aan de orde. Vanwege die breedheid beslaat de toets meerdere momenten en de taken vinden afwisselend plaats. Af en toe hebben de kinderen een kladblok nodig, waarmee ze tot het goede antwoord komen. De opgaven bestaan uit meerkeuzevragen waarmee het kind uit voer antwoorden kan kiezen.

 

Oefenen voor de Entreetoets

Het is de ervaring dat de eindtoets oefenen helpt bij het halen van de beste score. Niet omdat de toets kan worden beïnvloed, maar omdat kinderen er door te oefenen het beste van kunnen maken. Oefenen van de eindtoets helpt spanningen te vermijden, waardoor kinderen de toets ervaren en zij niet aan de toetsvragen hoeven te wennen. Op deze wijze kunnen ze goed scoren en gaan ze zonder angst de eindtoets in. Oefenen kan online, maar voor de allerbeste voorbereiding kan ook uniek materiaal worden aangeschaft. Er is dan heel veel aandacht voor de zaken die van de kinderen worden verwacht. Door de eindtoets oefenen wordt een kind uitgebreid voorbereid.

 

Voor meer info : http://entreetoets.startpagina.nl