Up online
Image default
Relatie

Mentorschap en mentor op maat

Krijg je te maken met mentor Almelo dan wil je graag weten wat mentorschap is en wat een  mentor doet ? En waarin verschilt een professionele mentor van een niet-professionele mentor? We leggen het hier uit. 

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt. De persoon voor wie de rechter een mentor  Almelo benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen.Een mentor Almelo heeft onder meer als taken het

regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars ,het persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat, de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen. Daarnaast moet de mentor Almelo in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.  En als laatste doet de mentor Almelo  verslag  aan de rechter over het verloop van het mentorschap. Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.

Mentorschap, bewind of curatele?

Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste maatregel. Mentorschap is as iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor  Almelo die de beslissingen voor hem neemt. Als iemand niet meer zijn geldzaken regelt benoemt de kantonrechter een bewindvoerder die dit voor hem doet.. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben.