Up online
Image default
Zakelijk

Programmeren

Het begrip coding and marking is vandaag de dag veel belangrijker dan tien of twintig jaar geleden. Door de stijging van het aantal online verkopen is er een steeds groter groeiende markt voor pakketbezorging. Pakketten dienen echter wel op de juiste manier gecodeerd te zijn want consumenten willen namelijk inzicht hebben in de status van een pakket. De technologische ontwikkelingen hebben het ook mogelijk gemaakt dat je met een mobiele telefoon tegenwoordig codes kunt scannen. Deze codes worden QR codes genoemd en zijn met behulp van een QR code printer te vervaardigen.

Daarnaast wordt coderen natuurlijk ook veel in de ICT branche gebruikt. Door middel van programmeren kunnen allerlei programma’s en applicaties ontwikkeld worden. Omdat dit een steeds maar groeiende sector is wordt het voor het onderwijs ook een interessant vak. De wethouder van onderwijs van de gemeente Hengelo gaat nu op verzoek van enkele raadsleden in gesprek met de onderwijsinstellingen van Hengelo om programmeren als vak standaard in het onderwijsprogramma te krijgen.  Momenteel wordt in Hengelo programmeren al onderwezen op tien basisscholen  als onderdeel van het programma van het zogenaamde Technieklokaal. Volgend schooljaar moeten alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 in Hengelo het vak programmeren krijgen.

De toenemende vraag vanuit de maatschappij om digitaal goed geschoolde mensen in onherroepelijk. Deze ontwikkeling begrijpt eigenlijk iedereen ook wel toch is er ook een bepaalde angst onder mensen met betrekking tot deze ontwikkeling.  Zo schreef Kristoffel Demoen recentelijk dat de toenemende mate van digitale scholing in het onderwijs zeker noodzakelijk is  maar dat mag niet ten koste gaan van de minder ‘harde’ vakken’ zoals bijvoorbeeld Latijn. Volgens haar vormen de menswetenschappen ons als mens en deze mogen dus niet ondergesneeuwd geraken in het debat over de eindtermen. Voorlopig gaan we deze ontwikkeling nauw volgen en het is onze verwachting dat digitale scholing alleen maar groter gaat worden.

Voor meer info : http://www.kba-metronic.com/nl/