Up online
Image default
Dienstverlening

Afvalwaterzuiveringsstation: leer de belangrijkste stappen kennen

Afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn operationele eenheden van het sanitaire systeem die specifiek verontreinigende ladingen opvangen en het behandelde effluent terugvoeren naar waterlichamen zoals rivieren, waardoor eventuele milieueffecten worden verminderd.

Gezien het vitale belang ervan voor het behoud van het milieu, hebben wij dit artikel opgesteld waarin de belangrijkste fasen van de afvalwaterbehandeling worden beschreven. Kijk hier eens naar!

Rooster Systeem

Eerste fase van de afvalwaterbehandeling waarbij grotere vaste afvalstoffen (grove roosters) en kleinere vaste afvalstoffen (fijne roosters) fysiek worden tegengehouden door middel van barrières in het systeem;

 

Ontzanding

Op dat moment gaat het zand in suspensie in het effluent naar de bodem van de tank, terwijl de organische materialen in de bovenste lagen achterblijven;

Primair decanteren
Eerste decanteringsfase waarin het vaste organische materiaal wordt gemengd en bezinkt op de bodem, waardoor slib wordt gevormd;

 

Roterende zeef

De volgende stap in de afvalwaterbehandeling is het centrifugeren proces, waarbij de vaste fase van het mengsel in een soort zeef wordt gescheiden, zodat de vloeistof in tanks kan worden opgeslagen;

 

Anaërobe vergisting

In deze fase van de afvalwaterbehandeling is het de bedoeling het mengsel te stabiliseren door processen met micro-organismen die biologisch afbreekbaar organisch materiaal afbreken in afwezigheid van zuurstof;

 

Beluchtingstank

Via een specifiek chemisch proces wordt het organisch afval omgezet in kooldioxidegas, waardoor de daarin aanwezige materie als voedsel gaat dienen voor micro-organismen die zullen helpen bij de afbraak van het afval;

Secundaire karaf

Een andere decantatie fase, waarin de vaste stof in het slib wordt gereduceerd;

 

Slib indikking

Het slib wordt hier gefilterd, om nog een deel van de vaste stoffen uit het mengsel te verwijderen;

 

Chemische conditionering van het slib

Het slib wordt gestold en ontwaterd, zodat alleen het vaste gedeelte van de verbinding overblijft;

 

Filter persplaten

De rest van de vloeistof wordt onttrokken door middel van een proces van mechanische compressie over de in de vorige fase verkregen slip massa;

 

Thermische droging

In de laatste fase wordt het materiaal blootgesteld aan hoge temperaturen, waardoor alle waterresten die nog in het materiaal aanwezig zijn, verdampen.

Zoals men ziet is het zuiveringsproces van afvalwaterzuiveringsinstallaties lang en complex, en het is dankzij dit proces dat het effluent dat vrij is van verontreinigende stoffen die risico’s voor het milieu en de mens kunnen opleveren, veilig in de natuur wordt teruggebracht.

 

Er zijn diverse manieren waarop de waterzuivering opgepakt kan worden. Wil je een goed beeld krijgen van de verschillende opties? Bezoek dan eens de website van copierwater.